Αυχενικός Πονοκέφαλος - Ημικρανία. Ο Βελονισμός ΜΠΟΡΕΙ να σας βοηθήσει!!

Ο πονοκέφαλος ή κεφαλαλγία καθώς και οι ημικρανίες αντιμετωπίζονται με βελονισμό. Ο βελονισμός προκαλεί την έκλυση ενδορφινών και άλλων νευροχημικών παραγόντων στον εγκέφαλο και στον νωτιαίο μυελό από την διέγερση νεύρων που βρίσκονται τόσο σε μυς αλλά και σε άλλους ιστούς.

Η έκλυση αυτών των ουσιών προκαλεί αίσθημα ευφορίας και αναλγησία. Στον βελονισμό αντιμετωπίζεται το σύνολο των συμπτωμάτων και όχι μόνο ο πονοκέφαλος. Η κλινική εκτίμηση και οι εξετάσεις είναι απαραίτητες για τη διάγνωση και το σχεδιασμό του θεραπευτικού πρωτοκόλλου.

Καταγράφονται λεπτομερώς οι παράγοντες που προκαλούν ή ανακουφίζουν τον πόνο, καθώς και άλλα νοσήματα (σωματικά ή ψυχικά) που βαρύνουν τον ασθενή.

Η θεραπεία βελονισμού, τόσο στην ημικρανία, όσο και στις άλλες μορφές κεφαλαλγίας, εφαρμόζεται με μικρό αριθμό συνεδριών ανά εβδομάδα, διάρκειας έως τριάντα λεπτών. Το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί είναι απόλυτα εξατομικευμένο ανάλογα με τα συμπτώματα, τις συνοδές παθήσεις, τις προσωπικές συνήθειες, την θέληση του ατόμου κ.ά.

Δεν υπάρχουν αντενδείξεις και μπορεί να γίνει ταυτόχρονα και με άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ!!!!!