Ξηρά Βελόνα

Ξηρά βελόνα: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ξηρά βελόνα είναι μια τεχνική που εφαρμόζουν οι φυσιοθεραπευτές για τη θεραπεία του μυοπεριτονιακού πόνου. Η τεχνική χρησιμοποιεί μία "ξηρά" βελόνα, χωρίς φάρμακο ή ένεση, εισάγεται διαμέσου του δέρματος σε περιοχές του μυός, που είναι γνωστές ως σημεία ενεργοποίησης. Η τεχνική αυτή δεν είναι ο βελονισμός, μια πρακτική που βασίζεται στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική και εκτελείται από βελονιστές. Η ξηρά βελόνα είναι μέρος της σύγχρονης δυτικής ιατρικής και υποστηρίζεται από την έρευνα.

 

Τι είναι ένα σημείο ενεργοποίησης;

Ένα σημείο ενεργοποίησης είναι μια τεντωμένη μπάντα των σκελετικών μυών που βρίσκονται μέσα σε μια μεγαλύτερη ομάδα μυών. Τα σημεία ενεργοποίησης μπορεί να είναι ευαίσθητα στην αφή, και αγγίζοντας ένα σημείο ενεργοποίησης μπορεί να προκαλέσει πόνο και σε άλλα μέρη του σώματος.

Τι είδους βελόνες χρησιμοποιούνται; Η τεχνική περιλαμβάνει μια λεπτή νηματοειδείς βελόνα που διαπερνά το δέρμα και διεγείρει τα υποκείμενα σημεία μυοπεριτονιακά σημεία, μυς και τους συνδετικούς ιστούς. Η βελόνα επιτρέπει στον φυσιοθεραπευτή να στοχεύσει ιστούς που δεν είναι με το χέρι ψηλαφητοί. Οι φυσιοθεραπευτές φοράνε πάντα γάντια και κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. Οι αποστειρωμένες βελόνες απορρίπτονται σε ένα ιατρικό δοχείο συλλογής αιχμηρών αντικειμένων.

Γιατί ξηρά βελόνα;

Σε περιπτώσεις όπου η ξηρά βελόνα χρησιμοποιείται από φυσιοθεραπευτές, είναι συνήθως μία τεχνική που είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου θεραπείας. Οι φυσιοθεραπευτές χρησιμοποιούν ξηρά βελόνα με στόχο την απελευθέρωση ή την αδρανοποίηση σημείων σκανδάλης με στόχο την ανακούφιση του πόνου ή την βελτίωση του εύρους της κίνησης. Η έρευνα υποστηρίζει ότι η ξηρά βελόνα βελτιώνει τον έλεγχο του πόνου, μειώνει την ένταση των μυών, και ομαλοποιεί μυϊκές δυσλειτουργίες . Αυτό μπορεί να βοηθήσει και να επιταχύνει την επιστροφή του ασθενούς στην ενεργό αποκατάσταση.

Οι φυσιοθεραπευτές που εκτελούν ξηρά βελόνα έχουν συμπληρώσει αυτή τη γνώση με τη λήψη συγκεκριμένων μεταπτυχιακών εκπαιδεύσεων και καταρτίσεων.