Μέθοδος McKenzie

Μέθοδος McKenzie

Η Mέθοδος McKenzie® Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία® (ΜΔΘ) είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη Mέθοδος αξιολόγησης και θεραπείας του σπονδυλικού πόνου και του πόνου των άκρων, που αναπτύχθηκε στη Νέα Ζηλανδία, από τον φυσικοθεραπευτή Robin McKenzie. Χρησιμοποιείται ευρέως σε όλον τον κόσμο, για περισσότερα από 30 χρόνια.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι η αρχική αξιολόγηση - ένας ασφαλής και αξιόπιστος τρόπος για την ακριβή διάγνωση και ως εκ τούτου την επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος. Η μέθοδος βασίζεται στη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού για τα συμπτώματα του ασθενή και πώς αυτά συμπεριφέρονται, καθώς και την κλινική εξέταση, κατά την οποία ο ασθενής εκτελεί συγκεκριμένες κινήσεις. Η βασική διαφορά από άλλες προσεγγίσεις είναι η χρήση των επαναλαμβανόμενων κινήσεων αντί για μία κίνηση και κάθε σύνδρομο αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τη μοναδική φύση του, με ειδικές μηχανικές διαδικασίες. Οι αλλαγές των συμπτωμάτων και του εύρους κίνησης με τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις παρέχουν τις πληροφορίες για την κατάταξη του προβλήματος του ασθενή.

 

Δίνεται έμφαση στην ενεργή συμμετοχή του ασθενούς, ώστε μέσα από αυτήν να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των επισκέψεων στον θεραπευτή, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. Τέλος, οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία το πρόβλημά τους όταν τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία. Μαθαίνοντας πώς να αντιμετωπίσει μόνος του το τρέχον πρόβλημα, ο ασθενής, μπορεί να μάθει επίσης και πώς θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο υποτροπής